} Денонощно! Реакция до 40 мин.

Изграждане и ремонт на локално парно

Локалните парни инсталации са все по-предпочитани

Те се различават според това, дали са отворени или затворени, дали използват помпа за циркулацията на топлоносителя, или гравитацията. Когато се добави и разнообразието от горива, изборът на котел и вариант на инсталация е доста широк. За да бъде той практически обоснован, потърсете нашите специалисти.

Те ще сметнат необходимата ви мощност за отопление на дома, ще ви помогнат в избора на система според конкретните условия и потребности на домакинството, достъпността на горивото и изискванията ви към обслужването. „Юлекс БМ“ осъществява професионален монтаж на котела и прилежащата отоплителна инсталация и осигурява гаранция за него.

При желание от ваша страна ще поемем поддръжката и сервизното обслужване, както и възникналите спешни ремонти на изгодна цена. Разчитайте на нас за всичко, свързано с добрата работа на локалното парно.

ЮЛЕКС БМ