} Денонощно! Реакция до 40 мин.

Изграждане на отоплителни инсталации

Проектиране и изграждане на цялостни отоплителни инсталации и системи; поддръжка на отоплителни инсталации

Проектирането и изграждането на една отоплителна система – независимо дали промишлена или битова – е високоспециализирана дейност. За да работят ефективно инсталациите – парни или с вода, те трябва да са отлично оразмерени и прецизно изпълнени с качествени материали.

На нас това ни е работата и разполагаме както с добре подготвени специалисти, така и с нужното техническо оборудване. Влаганите изделия, материали и консумативи са с официален произход и сертификат за качество.

„Юлекс БМ“ поема поддръжката и сервизирането на изградените парни инсталации денонощно, без почивен ден. Важна за безаварийната работа и ефективността на отоплителните системи е професионалната профилактика, която навреме установява всяко отклонение във функционирането им.

Поддържаме дежурни екипи през цялото денонощие и те по всяко време ще реагират на повикването ви, независимо от характера на повредата. Ние ви осигуряваме отлично обслужване на изгодни цени.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!