} Денонощно! Реакция до 40 мин.

Пълнене и източване на отоплителни инсталации

Пълнене и източване на течностите в отоплителните инсталации; обезвъздушаване на отоплителни системи

За балансът в отоплителната системата е важно топлоносителят да е с постоянно количество. Ако поради теч или изпарение при отворените системи обемът намалее, отоплението е лошо, а крайните радиатори не греят. Затова се налага допълване на топлоносителя до оптималното ниво.

С флуида в тръбите прониква въздух. При високата температура той се разширява, препятства добрата циркулация, влошава топлоотдаването на отоплителните тела, води до корозия на тръбите. Затова е необходимо да се извърши обезвъздушаване. Ако не можете да се справите сами с наличните обезвъздушители, обадете ни се – поддържме денонощно дежурни екипи, които ще се справят бързо и лесно с проблема.

Обезвъздушаване се налага, когато поради ремонт или профилактика, топлоносителят се източва напълно и после се пълни наново. „Юлекс БМ“ ви предлага на добра цена комплексна услуга – източване, ремонт, пълнене и обезвъздушаване на отоплителната инсталация.

ЮЛЕКС БМ