} Денонощно! Реакция до 40 мин.

Отпушване на улуци

Улуците са отводнителната система на покривната конструкция, но в същото време пазят от влага и основите, и стените

За пълноценното им функциониране е необходимо те да се поддържат изправни и проходими. Натрупването в тях на мръсотия от околната среда, листа и довяти от вятъра боклуци лесно ги запълва и запушва. Намалява водосборният им обем, възпрепятства се свободното оттичане на събраната вода. Това може да доведе до проникване на влага в подпокривното пространство и зидарията.

В „Юлекс БМ“ поддържаме специално оборудвана и подготвена група, която използва алпинистки способи, за да достигне до вашите улуци и да ги почисти и подготви за дъждовете. Дали те са от ламарина, от PVC, каменинови или чугунени – принципът на работа е един и ние ще се справим отлично, само ни позвънете. Можете да разчитате на качествени услуги и отлични цени.

ЮЛЕКС БМ